Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD MOMENTU ZAKUPU TOWARU
 

ZAMÓWIENIA:
 

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną jak i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez serwis allegro.
Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
2. Wypełnienie formularza koszyka oraz naciśnięcie przycisku "Potwierdzam zakup" jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Powoduje to zapisanie w bazie danych informacji wpisanych w formularzu oraz godziny wysłania formularza.
3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 7:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą przyjęte do realizacji następnego dnia roboczego.
4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych serwisem Przelewy24
- w przypadku zamówień płatnych przelewem w momencie wpłynięcia środków na konto sklepu lub podesłaniu potwierdzenia przelewu
- w przypadku zamówień za pobraniem
5. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje automatycznie wygenerowany przez sklep, e-mail ze szczegółami zamówienia.
6. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar w ciągu 10 dni.
7. Do każdego zamówionego produktu dołączana jest faktura VAT lub Paragon (faktury wysyłane są na e-mail klienta, który podał przy składaniu zamówienia nie   odpowiadamy za błędnie wprowadzony e-mal'u lub awarie poczty klienta )
8. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską GLS zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.
9. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad.
10. W przypadku wady produktu powstałej w wyniku dostawy (gdy opakowanie jest uszkodzone) - prosimy zażądać od kuriera spisania  protokołu szkody, oraz o niezwłoczne poinformowanie sklepu o zaistniałej sytuacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2. Wszystkie dane klientów podawane podczas dokonywania zakupów lub/i rejestracji, będą przechowywane w chronionej bazie. Gwarantujemy, że nigdy, pod żadnym pozorem, nie zostaną one udostępnione osobom trzecim z wyjątkiem organów do tego uprawnionych o których mowa w ustawie Dz.U.97.133.883. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r. z późn. zm.)
3. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 
W przypadku wątpliwości co do praw konsumenta  zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl


 



Załącznik nr 1
Zgłoszenie reklamacyjne


sporządzone w dniu ..................
1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...........................................
2. Adres: ...........................................
3. Data dokonania zakupu: ...........................................
4. Nazwa towaru: ...........................................
5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...........................................
6. Cena brutto: ...........................................
7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ...........................................
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ...........................................
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ...........................................
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru): .............................................................................................................................................. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.

.......................................................
(czytelny podpis Klienta)

 


Załącznik nr 2
Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Dane firmy ..... ........................................................ ........................................................ ........................................................
E-mail: ........................
Ja .....................................................................................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy * / świadczenia następującej usługi /usług *: ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ..............................................................................................
Numer zamówienia ..........................................
Data zawarcia umowy to ........................................................ ,
Data odbioru ....................................................
Imię i nazwisko ............................................
Adres .......................................................................................
Data .........................................................................................

............................................................
(czytelny podpis Klienta)




 
 ... Dziękujemy za zainteresowanie i życzymy miłego i udanego dnia ...
 
Smak gotowania Smak zakupów Smak radości

Przejdź do strony głównej
AAAAbjAnderArix ArtgosArtmet BentomBranq Browin KatexKorona GroupKrystynkaLamelaLeifheitLipieckimtmOplandOrionPlast TeamPracticPromisR S MRothoSagadSNBSpontexVileda York